07 February 2011

Sedutan Ucapan Pelancaran Jam Tawaf HPA dalam Ucapan Perasmian KONVEK 2011Jam Tawaf HPA:
Harga Pengguna : RM500.00
Harga Pengedar HPA : RM450.00
Nilai Mata Pengedar HPA : 100 NM